"ONTWIKKELING DOOR BEWEGING EN PLEZIER"


Bewegingspedagogiek

Alle kinderen kennen in hun ontwikkeling twee basisbehoeften volgens Veronica Sherborne: zich goed voelen in het eigen lichaam en in staat zijn relaties aan te gaan. Zelfvertrouwen en vertrouwen in de ander vormen een basis voor initiatiefname, exploratie en communicatie. Sherborne is een bewegingsmethode/”Doe” methode met bewegingsactiviteiten waarbij het thuis voelen in het eigen lichaam en het (terug)vinden van aansluiting en erkenning bij anderen de speerpunten zijn. Hierbij stelt de begeleider zich volledig open voor initiatieven, interesses en reacties van de deelnemers.

 

Samenspel

Sherborne samenspel is een specialisatie, die zich specifiek richt op het versterken van het zelfvertrouwen en de relatie tussen ouder en kind. Sherborne samenspel heeft als focus bewegingspedagogiek & videobegeleiding. Basisvertrouwen en hechting bevorderen (bij traumagerelateerde problematiek) door middel van bewegingsspel.  Positieve ervaringen komen naast eerder opgedane (mogelijk negatieve) ervaringen te staan in de ouder – kind relatie. De video wordt als hulpmiddel ingezet om samen met ouders de sessies terug te kijken en te analyseren. Hierdoor wordt de sensitieve responsiviteit bij de ouders vergroot, je wordt je meer bewust van het verstaan van de lichaamsstaal van het kind. Ouders kunnen thuis verder aan de slag met de bewegingsvormen.

 

Sherborne bewegingspedagogiek & samenspel kunnen ingezet worden met bijvoorbeeld doelen gericht op onderstaande onderwerpen:


·       Bewustwording van het lichaam
·       Bewustwording van de ruimte
·       Bewustwording van de anderen
·       Hechting en verbinding met ouders/opvoeders
·       Sociaal – emotionele ontwikkeling
·       Zelfbeeld/zelfvertrouwen

 

StapsgeWijs begeleiding kan Sherborne op verschillende manieren binnen de zorg integreren. Waarbij met name plezier hebben tijdens een bewegingservaring heel belangrijk is. StapsgeWijs begeleiding integreert Sherborne binnen de ambulante begeleiding, maar deze methode kan eveneens als traject van sessies worden ingezet. Dit kan thuis, bij een instelling en/of op school. Bij Sherborne staat het aansluiten bij de talenten, kwaliteiten en mogelijkheden van de ander centraal.

 

Dit maakt dat Sherborne in bijna iedere doelgroep toepasbaar is.