Vervolgens gaan we van start met het begeleidingstraject. Het begeleidingstraject kent verschillende fasen, dit kan op verschillende manieren verlopen. Tijdens het begeleidingstraject staan de gestelde resultaten vanuit het kennismakingsgesprek centraal. We gaan op zoek naar de kansen en mogelijkheden die er voor jullie liggen. De betrokkenheid van iedereen binnen het systeem staat tijdens het gehele begeleidingstraject centraal.

 

 


In de eerste periode maken we kennis met elkaar  en gaan we  de afstemming met elkaar vinden.  Veiligheid, verbinden en vertrouwen staan centraal. We gaan op zoek naar de verbinding met jullie, bouwen een professionele samenwerkingsrelatie op waarin vertrouwen de basis is en creëren samen een gevoel van veiligheid tijdens de begeleidingsmomenten.  In die verbinding gaan we kijken hoe de draaglast en draagkracht weer in balans kunnen brengen. StapsgeWijs begeleiding zal inzicht krijgen in jullie en andersom jullie in de werkwijze vanuit Stapsgewijs. Evaluatiemomenten zijn de rode lijn, zodat we voortdurend die samenwerking kunnen waarborgen. Transparantie, openheid en duidelijkheid zijn hierin voor StaspgeWijs belangrijke kernwaarde. We gaan samen onderzoeken naar welke werkwijze passend is en welke aansluit bij de kwaliteiten en talenten van jullie.

 

Na de eerste paar weken zal er een gezinsplan opgesteld worden. Hierin zal concreet beschreven worden waar de hulpvraag op dit moment ligt en wat StapsgeWijs begeleiding zoal in deze eerste fase geobserveerd heeft. Vervolgens het plan van aanpak om de gestelde resultaten te behalen. Vanwege de transparante en open manier van communiceren zal dit voor jullie een korte samenvatting worden van de eerste periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" VERBINDEN, VERTROUWEN & VEILIGHEID" 

 

 

 

 

 

"Hoe kunnen we jullie talenten en kwaliteiten gebruiken?"

Na deze eerste periode kunnen we dan echt van start. We gaan kijken hoe we met de gevonden werkwijze jullie talenten en kwaliteiten om kunnen gaan zetten naar handelingen. Hoe kunnen we jullie talenten en kwaliteiten gebruiken? We gaan zoeken naar mogelijkheden en de vaardigheden op die manier vergroten. Hierin staat ook de transparantie, openheid en duidelijkheid in de werkwijze van StapsgeWijs begeleiding centraal. Een stukje uitleg door middel van bijvoorbeeld psycho – educatie en  daarna kijken hoe we dit om kunnen zetten in praktische handelingen voor jullie. Ook hierin zullen we samen blijven afstemmen en evalueren.