We zullen steeds meer werken naar jullie zelfstandigheid en zelfredzaamheid. StaspgeWijs begeleiding zal meer stimuleren en steunen in een stukje eigen kracht. Dit gebeurt wanneer zowel jullie als StapsgeWijs begeleiding het gevoel hebben op een positieve manier vol kansen en mogelijkheden verder te gaan.

 

In de  eindevaluatie gaan we kijken hoe jullie de begeleiding van StapsgeWijs ervaren hebben. Daarnaast gaan we bespreken welke stappen jullie op het gehele pad bewandeld hebben. Vervolgens wat de succes - en leerervaringen waren. Tot slot hoe jullie na afronding van de begeleiding op eigen kracht en eigen benen verder kunnen gaan. 


ZELFSTANDIG & ZELFREDZAAM "