StapsgeWijs begeleiding biedt ambulante specialistische begeleiding en zorg aan met name jeugdigen, ouders en leerkrachten. De focus ligt hierbij op het versterken van de competenties van het individu of gezin. De begeleiding is gericht op ontwikkelingsvragen, gedragsproblematiek, emotionele problemen en opvoedingsvraagstukken.

Hulpvragen kunnen gericht zijn op:

 

·       Psycho – educatie Autisme, Adhd etc. 

·       Gehechtheid

·       Emoties & gevoelens

·       Zelfbeeld & zelfvertrouwen

·       Sociale vaardigheden

·       Energieregulatie, veerkracht, mentaliseren

·       Traumasensitief begeleiden, lesgeven en opvoeden

 

 

Samen bewandelen we stap voor stap een pad van ontwikkeling. Dit kan wanneer de ontwikkeling vastloopt of wanneer je verder wilt groeien.


"Wat heb jij nodig op jouw pad van ontwikkeling?"